Alle

Informatie manager / Business consultant1707-043
Opdracht: Sr Informatie manager/Business Consultant
Locatie: Amsterdam
Start 1-9-2017
Duur tot en met eind 2017 met optie van verlenging
aantal uur per week: 36
reactie uiterlijk 1-8-2017 voor 16 uur
Functieomschrijving: let op lees onderste regels ivm knock out criteria
Begeleidt en adviseert het management op het gebied van parkeergerelateerde ICT / parkeerapparatuur met het:
- Kennis overdracht aan de nieuw ingerichte ict-organisatie van Garageparkeren;
- Positioneren van het functioneel beheer en het inrichten van het informatiemanagement;
- Tijdelijk functioneel aansturen van de functioneel beheerders en de informatiemanager;
- Positioneren van de senior Contractmanager ICT;
- Opstellen roadmap ICT en draagvlak creëren voor de implementatie hiervan;
- Doorontwikkeling visie en strategie Webportal;
- Brug slaan tussen Business vraagstukken naar IT oplossingen.

Werkzaamheden
- Inwerken van de functioneel beheerders, informatiemanager en contractmanager op het gebied parkeermanagementsystemen, webshops, aanbestedingstrajecten, ICT-netwerken, datanetwerken, IT-contracten, SLA's, DAP's;
- Coachen bij het specificeren van KPI's het opstellen van Service Level Agreements om de prestaties van de dienstverlening vast te leggen en te meten;
- Verbeteren van de (integrale) SLA structuur dat onderdeel uitmaakt van contractmanagement;
- Nieuwe medewerkers helpen bij het het tot stand komen van de service afspraken tussen Garage Parkeren en Leveranciers, gericht op de kwaliteit van de dienstverlening;
- Coördineren en begeleiden van de implementatie van nieuwe processen, procedures en het opzetten van een goede ICT architectuur;
- Coördineren en begeleiden en kennisoverdracht bij de implementatie van de webshop en overdracht hiervan richting de (beheer)organisatie;
- Managen van de verdere voorbereidingen, bewaken van de juiste eisen en randvoorwaarden van de stakeholders;
- Het vertalen van informatiebehoeften naar IT oplossingen en het opstarten van verbetertrajecten;
- Doorontwikkelingen van nieuwe functionaliteiten die van belang zijn voor de live-gang van het nieuwe parkeermanagementsysteem;
- Het optimaal positioneren van de webportal en de implementatie in de lijnorganisatie;
- Het inrichten van beheer, o.a. een trouble ticket systeem voor het afhandelen van incidenten, changes, releases etc. op basis van ITIL;
- Controleren en coachen bij het opstellen, bijstellen en beoordelen van projectdocumentatie van verschillende lopende projecten;
- Controleren en coachen bij het koppelen van parkeermanagementsystemen naar gemeentelijke financiële systemen d.m.v. procesautomatisering;
- Het verbeteren en stroomlijnen van bedrijfsprocessen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De rve Parkeren is binnen de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van het betaald parkeren op straat en het beheer en exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden bij de afdeling garageparkeren.

Eis - werk- en denkniveau
1.2.1. De kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau met opleidingsrichting Technische informatica en Bedrijfskundige informatica.
1.2.2. De kandidaat beschikt over kennis van Parkeermanagementsysteem en informatiearchitectuur.
LET OP IS EEN KO criteria
1.2.3. De kandidaat beschikt over een aanvullende opleiding op het gebied van Scrum, BPM en Opalis/Orchestrator.
Ontwikkelaar1707-042
Rol: Sr. Java Ontwikkelaar
Type inzet: Detachering
Locatie: Utrecht
Start: 07/08/2017
Uren per week: 36 uur
Duur van de inzet: 6mnd met optie op verlenging tot 2 jaar
Uiterste reactie datum: 01/08/2017 om 12 uur
Tarief indicatie: Onbekend / markconform
Reactie graag CV in word formaat met motivatie, vakantieplannen etc aan info@datapool.nl
Afdeling:
De Donna Service Organisatie (DSO) is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling en beheer van het systeem Donna. De DSO omvat alle disciplines van systeemontwikkeling, technisch beheer en gebruikersondersteuning.
Bij elkaar zijn het ongeveer 60 medewerkers.
Je komt te werken binnen Applicatiebeheer in één van de vier scrumteams met aandachtsgebied Donna PTI.

Donna
Donna is een bedrijfskritische applicatie waarmee de dienstregeling voor alle treinen van alle vervoerders gemaakt wordt. Zonder Donna rijden er dus geen treinen. Daarnaast maakt Donna het Prorail mogelijk om als onafhankelijke scheidsrechter op te treden en de beperkte capaciteit van het spoor eerlijk te verdelen.
Donna is een groot complex geïntegreerd systeem (ter illustratie meer dan 1.000.000 regels code en meer dan 16.000 functiepunten). Hoewel Donna in productie staat, wordt er nog volop gewerkt aan het uitbreiden en verbeteren van de applicatie.
Profiel
We zijn op zoek naar een softwareontwikkelaar die snel zijn weg weet te vinden in een zeer grote en complexe applicatie. Vanwege de relatief lange inwerktijd verwachten we dat je, als je het bij Donna naar je zin hebt, bereid bent minimaal 2 jaar te blijven.

Je werkt mee aan het bedenken van goede oplossingen, het uitvoeren van impact analyses, het maken van betrouwbare schattingen en het realiseren van software. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het op tijd en met goede kwaliteit opleveren van de afgesproken functionaliteit. Dit alles in samenwerking met de productowner en gebruikers.

Wat verwachten we van jou?
 • Goede samenwerking met andere disciplines in het team
 • Aandacht voor details met behoud van overzicht over het geheel.
 • Hart voor kwaliteit.
 • Ervaring als lead-developer of de ambitie om dit te worden.
 • In staat om op een heldere manier abstracte zaken aan anderen uit te leggen.
 • Productieondersteuning, zowel technisch als functioneel.
 • Ervaring met zowel user interfaces als backend processen.

  Functie eisen
  Opleiding, Kennis en Werkervaring
 • HBO werk en denkniveau
 • 5 jaar relevante Java ervaring
 • Kennis van Java 7 of hoger en JEE 6
 • Goede kennis van SQL
 • Ervaring met Scrum / Agile methodes

  Bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van:
 • Weblogic
 • Eclipse IDE
 • MyBatis
 • Gradle
 • Git
 • Oracle databases
 • EasyMock; bij voorkeur ook DbUnit (en JUnit)
 • Testautomatiseringsframeworks zoals Cucumber
  Eclipse Rich Client Platform
Teamleider / Functioneel beheerder1707-041
opdracht:Kwartiermaker Functioneel Beheer
Locatie Rotterdam
startdatum 1-9-2017
uren per week: 32
Voor onze klant de gemeente Rotterdam zoeken wij een Manager die 16 functioneel beheerders tot één team samensmeedt.
Gezien de inhoud van de functie mag hierop geen ZZP-er worden aangeboden helaas.
De functie van kwartiermaker Functioneel Beheer
De decentralisatie van taken in het sociaal domein heeft voor gemeenten veel consequenties, onder andere voor de (verdere) digitalisering van de bedrijfs- en werkprocessen. Als kwartiermaker Functioneel Beheer ga jij medewerkers vanuit het functioneel beheer van vier organisatiedelen samensmeden tot één professioneel team. Onder jouw leiding maken de 16 functioneel beheerders zowel individueel als gezamenlijk de ontwikkeling door naar een hechte groep die straks bekend staat als dé deskundige partner voor het beheer van de processen en systemen voor de WMO en de Jeugdhulpketen. Behalve op de medewerkers, richt je je aandacht ook op het bewaken van de output en kwaliteit van de geleverde diensten, de samenhang tussen de processen, het beheren van de werkvoorraad en planning en het afstemmen met leidinggevenden en medewerkers van andere afdelingen.
Vraag en aanbod
Je hebt een duidelijke visie op functioneel beheer en hoe deze naar een (nog) hoger niveau gebracht kan worden. Je zoekt daarvoor de verbinding met interne en externe partners, waarbij jouw open en transparante werkwijze volledig tot zijn recht komt. Voor je medewerkers ben je een echte coach en voor de omgeving een betrouwbare en flexibele gesprekspartner. Daarnaast beschik je over:
 • een opleiding in een toepasselijke richting op minimaal hbo-niveau
 • minimaal acht jaar ervaring als teamleider functioneel beheer
 • gedegen kennis van BiSL, Midoffice en casusregiesystemen, Content managementsystemen en generieke KA-applicaties
  en ervaring in een grotere overheidsorganisatie is mooi meegenomen
  Over de organisatie
  Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vraagt. Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers? Welkom. In Rotterdam gebeurt alles wat je loopbaan nodig heeft.
  Rotterdam. Make it happen.
Helpdesk medewerker1707-038
Functie: Skilled Helpdeskmedewerker
Start: 14-08-2017
Duur: intentie is 7 maanden met optie op verlenging
Locatie: Veghel
Tariefindicatie: €27.50 ex. btw.
Intakegesprek vandaag 26/07/2017 om 16.30 uur!!
Business analyst1707-037
Rol: Business/Informatieanalist
Type inzet: Detachering
Locatie: Amsterdam
Start: ASAP
Uren per week: 40 uur
Indicatie duur van de opdracht: 3 maanden + optie van verlenginging.
Uiterste reactie datum: zsm
Tarief indicatie: €80

Business / Informatie Analist met kennis van asset management

In het kader van een nieuw te implementeren data-architectuur bij een Financiële instelling zijn we op zoek naar een Business analist met kennis van Asset Management.
Als analist overbrug jij de kloof tussen business en IT: jij weet als geen ander business requirements te vertalen naar IT oplossingen. Wil jij je kennis en ervaring met ons delen en durf je je kritisch op te stellen? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
De Business / Informatie Analist vervult een veelzijdige rol.
- Je bent in staat om aan de hand van requirements een functioneel ontwerp op te stellen en te realiseren.
- Je bent in staat om met deze business de informatie analyse uit te voeren en hun wensen om te zetten in een ontwerp
- Je bent het (functionele) aanspreekpunt voor ontwikkelaars en testers.
- Je weet samen met jouw team en de product owner het ontwerp daadwerkelijk te realiseren.
- Je adviseert de projectmanagers en het management en bewaakt de architectuurrichtlijnen bij de realisatie van de IT oplossing.
Wie ben jij?
Als Business analist heb je minimaal 5 jaar werkervaring IT en Asset Management en ben je in staat om:
- Requirement te verzamelen, in samenspraak met gebruikers en de product owner, bijvoorbeeld door workshops te faciliteren;
- procesmodellering en informatie analyse technieken toe te passen;
- Bedrijfsprocessen te doorgronden, en specifiek het begrijpen van de oorsprong van data en de hele ‘data life cycle’ binnen een proces;
- Processen te modelleren, dat wil zeggen, analyseren van processen en het opstellen van stroomdiagrammen;
- Bij het ontwerpen van oplossingen de gebruiker centraal te stellen, met als doel een maximale bruikbaarheid (usability) te bewerkstelligen.
Relevante ervaring op het gebied van asset management is absoluut een pluspunt!
Wie zijn wij?
Onze financiële instelling verleent asset management-dienstverlening aan institutionele klanten. Wij zijn een gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager, die zich richt op het behoud en de opbouw van vermogen voor onze klanten.
Recruiter1707-036
Opdracht: HR Consultant recruiter voor het specificeren van ICT opdrachten
Start: Z.s.m.
Duur: ongeveer 2-4 weken
Locatie Den Haag
Opdracht omschrijving:
Onze klant is op zoek naar medewerkers die bij hen in dienst komen. Dit moeten mensen worden die in vaste dienst bij hen gaan treden.
Zij weten wat voor soort expertise nodig is, echter er moet een vertaling komen naar de arbeidsmarkt.
Er is op dit moment geen zicht op hoe lang de opdracht gaat duren. Dit heeft ook te maken met agenda's van mensen.
Nodig is een recruiter met ervaring in het opstellen van ICT profielen.
Enterprise architect1707-034
Rol: Enterprice Architect
Type inzet: Detachering
Locatie: Rotterdam
Start: 04-09-2017
Uren per week: 24-36 uren p.w.
Duur van de inzet: 5 mnd indicatief
tarief indicatie: €80 all in ex. btw.
FUNCTIEPROFIEL EN OPDRACHT ENTERPRISE ARCHITECT
De afdeling Strategie en Ondersteuning is onderdeel van directie BCO/IIFO (Innovatie, Informatie, Facilitair en Onderzoek. Het team Strategie ontwikkelt met de clusters (directies en dedicated teams) en de IIFO-afdelingen een richtinggevende en gedragen concern i-strategie die informatiebeleid en ICT-uitvoering met elkaar verbindt. Aandachtspunten zijn o.a. enterprise architectuur, portfoliomanagement en informatieveiligheid. Het team Strategie ontwikkelt, beheert en toetst in dat verband de Rotterdamse Referentie Architectuur (RoRa) om richting te geven aan een samenhangende inrichting van gemeentelijke processen en ICT in lijn met de i-strategie.
De Enterprise architect werkt mee aan de RoRa die zich mede door de enterprise architect ontwikkelt tot een flexibele en kostenefficiënte architectuur die invulling geeft aan de i-strategie. De Enterprise architect werkt hierbij nauw samen met de concern/cluster/domein architecten verenigd in de Architectuurboard. Hij/zij creëert draagvlak en commitment voor de architectuur bij belanghebbenden.
De Enterprise architect heeft een WO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding informatiemanagement , bestuurlijke of bedrijfskundige informatica. Minimaal vijf jaar werkervaring binnen het vakgebied strategisch informatiebeleid, informatieplanning en enterprise architectuur. Kennis van en ervaring met het opstellen van Enterprise Architectuur volgens gangbare methodieken en raamwerken als Togaf, Novius en DYA en de implementatie hiervan binnen de organisatie. Communicatief, resultaat- en klantgericht en beschikt over een conceptueel denkvermogen. ‘Spreekt’ de Archimate taal en bekend met gebruik van Bizzdesign Architect als tool.
Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.
Geschatte gespreksduur per gesprek: 60 minuten
Gespreksmomenten zijn gereserveerd op de volgende momenten:
Dinsdag 15-8 in de middag
vrijdag 17-8 in de ochtend
Architect1707-033
Rol: Architect
Type inzet: Detachering
Locatie: regio Woerden
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 12 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: €80
Omschrijving opdracht:
De KvK voert veel projecten uit in een jaar en daarvoor zoeken wij twee 2 projectarchitecten. één gaat zich richten op onze online programma waar ook KvK.nl onder valt. De andere architect gaat zich bezig houden met de vervanging van het huidige financiële pakket. Jouw taak als ICT-architect is om voor deze projecten de kaders en oplossingsrichtingen te leveren in de vorm van PSA's en daarnaast het architecturele aanspreekpunt te zijn voor de project- en ontwikkelteams.

Wat ga je doen?
Als ICT- Architect geef je vorm aan een slimme en samenhangende data- en applicatiearchitectuur
binnen de organisatiebrede aspecten. Jij levert daarmee bij de afdeling ICT een belangrijke bijdrage aan het succes en de herkenbaarheid van de Kamer van Koophandel. Je werkt daarbij nauw samen met projectmanagers, analisten, ontwikkelaars en collega-architecten. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen oplossing. Je kunt makkelijk schakelen tussen meerdere projecten en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken.

Wat vragen wij?
Je bent sterk op het gebied van ICT-architectuur, communiceert goed én graag met alle lagen binnen de organisatie en met de betrokken overheidsorganisaties. Zowel schriftelijk als mondeling weet je een boodschap snel, helder en volldedig over te brengen. Je weet te overtuigen en bent voldoende bestuurlijk sensitief. Je hebt diepgaande praktijkervaring op de gevraagde expertisegebieden. Een bruggenbouwer die actief op onderzoek gaat in een omgeving waar de kennis op meerdere plekken gehaald moet worden. We zoeken een architect die zich graag vastbijt in complexe landschappen en ketens om nieuwe producten op een juiste manier volgens richtlijnen in het bestaande landschap te laten landen.

De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentering van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk.
Domein architect / Architect1707-023
Rol: Domein Architect Digital information
Locatie werkzaamheden: Amsterdam
type inzet: detachering
Start in overleg, 32-40 uur per week
Duur eind 2017 met optie van verlenging afhankelijk voortgang project
Opdrachtomschrijving:
Onze klant zoekt een Domein Architect voor de afdeling Digital Information. Een klantgerichte professional die verbinding kan leggen tussen Business en IT.
Een commerciele en resultaatgerichte omgeving waarbij je de connectie zal zijn tussen de software architecten van jouw afdeling en de Enterprise architectuur.
Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en oplevering van architectuur producten en je vervult een toetsende rol tijdens de realisatie.
Je neemt het senior management, je collega architecten en project en scrum-teams mee in de totstandkoming van (strategische) haalbare oplossingen.
Hierin vervul je een adviserende rol.
De afdeling Digital & Innovation is onderdeel van Bank. Zij richten zich op de innovatie van de digitale kanalen voor klanten en de continue verbetering van de klantbediening en bedrijfsvoering van de Bank.
Jouw opdracht zal bestaan uit de volgende taken:
 • Je bent goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het web, mobile en integratie domein;
 • Ontwikkelt samen met de business een toekomstvisie voor deze domeinen en vertaalt deze naar een IT Roadmap;
 • Zelfstandig in staat om: PSA, SA, Decision documenten en inschattingen te leveren van haalbare oplossingen;
 • Mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van technische oplossingen;
 • Toetst en challenged requirements;
 • De verbinding tussen de Enterprise architect en de architecten van de afdeling;
 • Je onderhoudt nauwe contacten met de andere domeinarchitecten;
 • Je helpt mee met optimaliseren van de architectuur discipline.

We zoeken iemand met de volgende competenties:
 • Assertief met een brede range aan stakeholders, senior management tot en met de collega’s op de werkvloer;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift;
 • Analytisch, planmatig en resultaat gedreven, afspraak is afspraak;
 • Klantgericht zowel intern als richting eindklanten;
 • Visueel inzicht;
 • In staat je visie goed over te brengen en mensen mee te nemen in je verhaal;
 • Flexibel ingesteld en goed om kunnen gaan met veranderingen.

Gevraagde ervaring en achtergrond:
 • 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je hebt een hbo- of wo-werk- en -denkniveau;
 • Uitstekend op de hoogte van ontwikkelingen in het online/mobile domein;
 • Ervaring met het werken als architect in Agile omgevingen;
  Ervaring met service georiënteerde architecturen.

Herken je jezelf in dit profiel? Graag ontvangen wij een cv in word formaat met op de aanvraag inhoudelijk geschreven motivatie. Natuurlijk ook graag beschikbaarheid, vakantieplannen en een uurtareif. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.