Alle

Werkplekbeheerder1704-050
Rol: Werkplek beheerder
Type inzet: Detachering maar op termijn graag dienstverband
Locatie: Amsterdam
Start: zo snel mogelijk
Uren per week: 40 uur per week
Indicatie duur van de opdracht: 6 maanden
Uiterste reactie datum: zsm
Tarief indicatie: Onbekend / markconform

Voor onze opdrachtgever zoeken wij een ervaren Werkplekbeheerder
Project / opdracht omschrijving:
Focus ligt op werkplekbeheer.
oplossen van incidenten.
Beheer is puur SSCM, dus inhoudelijk hiermee aan de slag.
deployen van images, wsus,
geen 9-5 werk mentaleit
Bij voorkeur een persoon die op termijn in dienst wil treden bij onze klant.
Van geïnteresseerde en passende professionals zien wij graag een korte motivatie, voorzien van een up-to-date CV tegemoet. Verzoek is om eveneens het gewenste tarief, geplande vakanties en / of cursusdagen en de beschikbaarheid in de reactie te vermelden.
Architect1704-049
Rol: Sr. Ontwerper Microsoft -Citrix
Type inzet: Detachering
Start: 01/05/2017
Uren per week: 36uur
Indicatie Uurtarief:€75
Sluitingstijd aanvraag: 28/04/2017 8.00 uur
Duur van de inzet: intentie is 12maanden met optie op verlenging
Eind 2016 is door het programma ICT Centraal de migratie van alle ca. 17.000 medewerkers van de Gemeente Amsterdam naar 1 gemeenschappelijk platform,
namelijk de Amsterdamse Digitale Werkomgeving (ADW), afgerond. Tijdens deze migratie is de ADW doorontwikkeld om alle medewerkers te kunnen ondersteunen met een
schaalbaar, flexibel, consistent en stabiel platform. Eind Q1 2017 maken alle medewerkers gebruik van dit nieuwste platform, namelijk ADW 2.0, dat gebaseerd is op
Citrix XenDesktop 7.8 Hosted Shared Desktop. Om de migratie niet te compliceren c.q. te vertragen zijn een aantal upgrades uitgesteld en daarnaast zijn gedurende de
migratie nieuwe wensen geuit. Het project team ADW 2.0 heeft als doel in 2017 de migratie naar ADW 2.0 af te ronden, de uitgestelde upgrades op te pakken, de migratie
naar de meest recente besturingssystemen Windows Server 2016 en Windows 10 voor te bereiden en de wensen t.a.v. nieuwe functionaliteit in te vullen om zodoende eind 2017 een modern platform te bieden die aan de eisen/wensen van de Gemeente voldoet en door de bestaande beheerorganisatie onderhouden kan worden.
Opdracht:
De Senior Ontwerper Microsoft-Citrix zorgt voor ontwerp en de inbedding van de project deliverables in de architectuur van de Gemeente Amsterdam en adviseert
over de technische oplossingen.
De Senior Ontwerper Microsoft-Citrix moet in staat zijn oplossingen aan te dragen en heeft dan ook kennis van en ervaring met Microsoft en Citrix platformen en de
integratie van deze verschillende systemen, tools en functionaliteiten. Hij/zij moet in staat zijn om de oplossingen in te bedden in de bestaande architectuur van de Gemeente Amsterdam.
Selectiecriteria:
- De kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal
behaald HBO diploma. Dit moet duidelijk blijken uit het cv. Een kopie van het diploma kan toegevoegd.
- De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar ervaring in het werken binnen een beheeromgeving/regime volgens ITIL framework.
Indien u aan deze eis kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv door de onderdelen te arceren.
- De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar ervaring met het installeren, configureren en beheren van verscheidene applicaties.
Indien u aan deze eis kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv door de onderdelen te arceren.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar ervaring met het zelfstandig werken in een projectteam.
Indien u aan deze eis kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv door de onderdelen te arceren.
- De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met de Citrix producten XenDesktop 7.x, XenMobile en
Sharefile in een enterprise omgeving. Indien u aan deze eis kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv door de onderdelen te arceren.
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van de volgende
certificeringen:
- Certificering MCSA - Windows Server 2008 R2 of hoger
- Certificering CSE - Citrix XenDesktop 7 of hoger
- Prince 2 foundation/essentials of hoger
- ITIL v3 foundation of hoger
- TOGAF Foundation of hoger
Dit moet duidelijk blijken uit het cv. Een kopie van de certificaten kunnen worden toegevoegd
Data analist1704-047
Rol: Medewerker Data analyse
Type inzet: Detachering
Start: z.s.m.
Uren per week: 36uur
Indicatie duur van de opdracht: Intentie is 1 jaar
Uiterste reactie datum: zsm
Tarief indicatie: €55
Doel van de functie
Een bijdrage leveren aan de toegevoegde waarde van het bedrijf, door het analyseren van data en het aanleveren van rapportages en het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid van systemen binnen het bedrijf.
Plaats in de organisatie
De medewerker ICT ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager Bedrijfsvoering
Resultaatgebieden
1.Data analyse
- Is verantwoordelijk voor een betrouwbaar bonusadvies binnen het bedrijf.
- Verzamelt en analyseert gegevens ten behoeve van verschillende rapportages.
2.ICT
- Draagt zorg voor de beschikbaarheid, beheer en beveiliging van systemen.
- Handelt helpdeskmeldingen deskundig af en schakelt indien nodig de juiste partijen in.
- Adviseert en levert input bij het ontwikkelen, inrichten en aanpassen van systemen en toetst wijzigingen aan het informatiebeleid.
- Adviseert over het selecteren en contracteren van externe leveranciers.
3.Projecten
- Neemt deel aan projecten en bewaakt daarin naleving van het informatiebeleid.
- Denkt proactief mee over de inzet en inrichting van systemen binnen het bedrijf zodat verbetering gerealiseerd wordt.
Kennis en vaardigheden:
- HBO werk- en denkniveau
- Kennis van ICT-systemen
- Cijfermatig inzicht
- Kennis en ervaring met Navision
1704-046
Rol: Designer / Developer BI
Type inzet: Detachering
Locatie: Amsterdam
Start: z.s.m.
Uren per week: 32-40 uur
Indicatie duur van de opdracht:
Uiterste reactie datum: zsm
Tarief indicatie: markconform
In verband met de mei vakantie en Koningsdag wordt er mogelijk iets later een reactie gegeven!
Voor onze opdrachtgever zoeken wij een ervaren Designer / Developer BI
Business analyse focus op behoeftes van de business vertalen naar specs
Opstellen functional designs
Maken mapping van van bron systeem naar een corporate data model (logisch data model)
Modeleren van het corporate data model ervaring met logisch data modelleren
Testen van de implementaties
Project / opdracht omschrijving:
As a designer you work work for the Data Wharehouse Team. Our client is a unique, specialist asset management company.
We are working on the implementation of a DWH and you be part of a new team next to the current to speed up the process.
The DWH architecture building blocks are reused to implement the data strategy
Required skills Designer / Developer in BI (in Dutch)
Uitstekende kennis van SQL, SQL databases, ETL methoden en technieken
Conceptueel sterk, goed in projectmatig werken, initiatiefrijk en resultaatgericht
Hoog analytische vermogen
Ervaring met het opstellen van functionele requirements
Ervaring met het opstellen van functioneel designs
Ervaring met het opstellen van mappings (Bron-naar DWH)
Ervaring met DWH en BI
Communicatief vaardig
Bij voorkeur ervaring in Asset Management, must in Financial Services / Banking
Een pre is kennis van Microsoft SSIS en SQL server
Een pre is ervaring met de tool PowerDesigner & testmethodieken
Communicatieve vaardigheden zijn wel relevant om te benoemen
profielschetsen mag nog specifieker maken (zoals ervaring met het opstellen van functional designs) > minimaal 5 jaar ervaring met het opstellen van functional designs
Van geïnteresseerde en passende professionals zien wij graag een korte motivatie, voorzien van een up-to-date CV tegemoet. Verzoek is om eveneens het gewenste tarief, geplande vakanties en / of cursusdagen en de beschikbaarheid in de reactie te vermelden.
Programmamanager1704-045
Rol: Programma manager (Deta-vast)
Type inzet: Deta-vast aanstelling
Locatie: Woerden-Utrecht
Start: zsm
Uren per week: 36-40 uren p.w.
Duur van de inzet: na periode van 12 mnd detachering in vast dienstverband
Uiterste reactie datum: 4 mei 12.00 uur
Salaris indicatie: Marktconform

Voor een van onze opdrachtgevers in Woerden zoeken wij op basis van een deta-vast inzet een ervaren Programma manager die na een periode van 12 maanden in vaste dient wil treden bij de klantorganisatie.

Klantorganisatie biedt als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering.

Het programma heeft een concrete behoefte aan een ervaren programmamanager. De programmamanager is de kartrekker van de activiteiten, heeft een belangrijke rol in de afstemming met EZ, BZK en Logius en het (bestuurlijke) stakeholdermanagement.
De Programmamanager schrijft het programmaplan en begroting voor continuering van de opdracht van EZ na 1 juni 2017, impactanalyse migratie berichtenvoorzieningen GLOBE en Berichtenbox Bedrijven, start proof-of-concept-trajecten om functionaliteit van MOvO uit te werken, afronding van de gesprekken met de belangrijkste stakeholders op bestuurlijk niveau en continuering van de inhuur van medewerkers na 1 juni 2017, zodat er geen gat valt tussen fase 1 en 2.
MOvO heeft als doel om de effectiviteit van digitaal zaken doen tussen ondernemers en overheid te vergroten en uitvoeringsorganisaties te stimuleren om hun diensten vaker digitaal, gestandaardiseerd en overzichtelijke aan te bieden aan ondernemers. MOvO zit in de afrondende fase van het eerste deel van de opdracht: het maken van een plan van aanpak (inclusief uitgangspunten voor dienstverleningsconcept en architectuur) en het inventariseren van het draagvlak bij stakeholders. Het eerste deel van de opdracht moet bij voorkeur eind mei zijn afgerond. Daarna start de uitvoering van het tweede deel van de opdracht: een marktverkenning van de technische componenten, uitgangspunten vertalen in een PSA en starten met de voorbereiding van de (verplichte) BIT-toets. Parallel hieraan starten we met een aantal proof-of-concept-trajecten, om tijdens de bouwfase al duidelijk zichtbare resultaten te hebben. Kortom, het programma zit op een belangrijk overgangsmoment van plannen maken naar uitvoering.

De opdracht aan de programmanager is om leiding te geven aan het afronden de activiteiten die onderdeel zijn van fase 1 en een spoedige start te maken met de activiteiten die onderdeel zijn van fase 2. Verlenging van de opdracht van EZ is de eerste activiteit die opgepakt moet worden.

Kennis en ervaring:
-Kandidaat beschikt over navolgende certificering – Prince2 of MSP foundation en Practitioner en Scrum master
-Aantoonbare HBO of universitair diploma
-Minimaal 3 jaren ervaring in rol van programma manager
-Minimaal 10 jaren ervaring in project management
-Ervaring met tactisch en strategisch interdepartementaal stakeholdermanagement binnen de Rijksoverheid
-ervaring met technisch inhoudelijke ICT projecten binnen het stelsel van basis registraties
-Technisch inhoudelijke ervaring met Identity en Access technologieën en methodieken binnen de Rijksoverheid
Gevraagde competenties:
-Uitstekende communicatieve eigenschappen
-Proactieve houding
-Klantgerichte houding
-Overtuigingskracht
-Samenwerken

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Van belang hierbij is dat bij de gevraagde kennis en ervaring puntsgewijs wordt aangegeven of en zo ja wat de kennis en ervaring is op de genoemde punten. Graag zien we het gewenste uurtarief en gewenste salaris daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Teamleider1704-044
Rol: Teamleider ICT
Type inzet: Detachering
Locatie: Den Haag
Start: zsm.
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 2 maanden indicatief
Uiterste reactie datum: zsm
Tarief indicatie: Marktconform

Voor een van onze opdrachtgevers in Den Haag zoeken wij een gedreven en ervaren Teamleider ICT (Infra).
De opdrachtgever zoekt per direct een teamleider / meewerkend voorman in den Haag.
De ideale kandidaat heeft minimaal drie jaar ervaring in een teamleiders rol binnen ICT support omgeving.
Daarnaast dient de persoon te beschikken over een aanpakkersmentaliteit aangezien het een meewerkend voorman rol betreft. Kennis dient op dit vlak in ieder geval RES Powerfuse en Xenapp te behelzen.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Database administrator1704-042
Rol: DBA SQL (Deta-vast)
Type inzet: Deta-vast aanstelling
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: na periode van detachering in vast dienstverband
Uiterste reactie datum: zsm
Salaris indicatie: tussen 3100 en 4800 bruto per maand exclusief overige arbeidsvoorwaarden. Er hoort geen leaseauto in het vorowaardenpakket.
Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zoeken wij op basis van een deta-vast inzet een ervaren SQL DBA.
Opdrachtgever is een veelzijdige en dynamische internationale speler op het gebied van finance. Het huidige DBA team bestaat uit 5 personen. Primaire verantwoordelijkheid is het beheer van de Databases van de opdrachtgever.
De DBA is een specialist in Databases. De gezochte kandidaat verzorgt het operationeel beheer van de Databases. Van de kandidaat wordt verder verwacht dat deze als adviseur zijn of haar rol neemt als het gaat om upgrades (Life Cycle Management), beveiliging, uitbreidingen waarbij het deelnemen in business projecten eveneens onderdeel van het taken pakket uitmaakt.
Bij incidenten of problemen is hij /zij de eerst verantwoordelijke, die op onderzoek uit gaat en zorgt dat de problemen snel worden opgelost. Daarnaast voert de DBA’er configuratie wijzigingen uit en installeert updates en patches. Als DBA’er ondersteun je verder de collega's, los je technische storingen op en schakel je met diverse kennisteams, zoals Windows, Werkplekken, Netwerken, Mainframe Middleware en Storage en/of externe leveranciers.
Gevraagde kennis en ervaring:
 • een ICT opleiding op minimaal MBO 4 niveau;
 • HBO werk- en denkniveau;
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als DBA’er waaronder specifieke kennis van Microsoft SQL Server Database services in virtuele omgevingen (VMware e/o HyperV), Oracle Databases op AIX en Linux;
 • kennis van DB2 op zOS en Unix (is een pre)
 • kennis van reporting- en analysis tools (is een pre);
  Daarnaast ben je pro-actief en communicatief vaardig en wil je je verder ontwikkelen in jouw vakgebied
  Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste salaris daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Teamleider1704-041
Rol: Team Leider BI (vast dienstverband)
Type inzet: Werving & Selectie
Locatie: Amersfoort
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: in 1e instantie jaarcontract
Uiterste reactie datum: zsm
Salaris indicatie: Op aanvraag beschikbaar (Bovengemiideld tav vergelijkbare posities)

Voor een van onze opdrachtgevers in Amersfoort zoeken wij een Team leider met aantoonbare ervaring opgedaan binnen het BI domein.
Opdrachtgever is succesvol, innovatief en opereert in een concurrerende en dynamische markt. Met name vanwege dit laatste is er een zeer sterke focus op en rondom het effectief verzamelen, verwerken en gebruiken van data binnen deze onderneming.
In deze rol ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en aansturing van een aantal in- en externe collega’s (ca 10 FTE) binnen een Devops team.
Gezocht wordt naar een kandidaat die ervaring heeft opgedaan binnen het Business Intelligence domein en derhalve goed in staat is om op inhoudelijk niveau als sparringpartner te fungeren voor de leden binnen zijn of haar Devops team. Echter ook naar het management is de persoon verantwoordelijk voor een stuk visie en strategie ontwikkeling op dit vlak. Het ontbreken dus van deze aantoonbare ervaring geldt als een show stopper voor deze rol.
Verder is ervaring op het gebied van Change management een belangrijk stuk bagage van de ideale kandidaat. Verder gelden de navolgende competenties als wenselijk /gewenst:
-Sterke communicator
-Pionierend
-Empatisch
-Deskundig
-Teamplayer
Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste salaris daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Projectleider1702-019
Rol: ICT Project leider (vast dienstverband)
Locatie: Regio Zaltbommel
Start: z.s.m.
Uren per week: 24 uren
Duur van de inzet: in 1e instantie jaarcontract, uitzicht op vast contract
Uiterste reactie datum: z.s.m.
Salaris indicatie: Marktconform

Voor een van onze opdrachtgevers in de regio Zaltbommel zoeken wij voor een vaste functie binnen deze dienstverlener een ervaren ICT projectleider.
Voor een aantal projecten en een reeds in gang gezet grootschalig e-commerce software ontwikkel traject zoekt de opdrachtgever uitbreiding met de gezochte projectleider middels een vaste aanstelling.
De opdrachtgever is een succesvolle dienstverlener met een stevige aanwezigheid in de zorg branche.

De opdrachtgever werkt met Navision, Scope en Qlikview aan de continue verbetering van haar klant- en interne processen. Kennis en ervaring op deze technische gebieden is een pré.
Van de gezochte kandidaat wordt voornamelijk verwacht dat deze beschikt over een aantal jaren ervaring in de project leiding of een vergelijkbare management rol. Gezocht wordt naar een stevige persoonlijkheid die in staat is om in situaties die dit vragen de boel in beweging te krijgen uitgaande van het volgende pakket aan taken: bewaken van de tijdslijnen en budgetten, coördineren van het werk, management & control van de externe suppliers. Beschikt over politieke sensitiviteit gecombineerd met een pragmatische werkhouding.

De kandidaat heeft een pro-actieve en resultaatgerichte werkhouding en een aantoonbaar HBO- werk- en denk niveau waarbij theoretische en praktische ervaring is opgedaan in de diverse Project management methodieken zoals Prince2, Agile/ Scrum en/of Waterval.
De kandidaat heeft affiniteit en of ervaring opgedaan in trajecten waarbij applicatie- en meer in het bijzonder webapplicatie ontwikkeling deel uitmaakten en gelden eveneens als een belangrijke pré. Samengevat kan de kandidaat niet alleen van uit de inhoudelijkheid een project leiden maar is ook in staat om de stakeholders en projectleden mee te nemen en te sturen daar waar nodig.

Meer informatie met betrekking tot deze interessante en uitdagende functie is op aanvraag beschikbaar.
Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste salaris daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijken ook aan te geven in de reactie.
Engineer / Developer1702-017
Rol: Software Maintenance Engineer
Type inzet: Detachering
Locatie: Nieuwegein
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 maanden indicatief
Uiterste reactie datum: zsm
Tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers zoeken wij een gedreven en ervaren Software maintenance Engineer (SME)
Profiel van de rol
De gezochte kandidaat maakt deel uit van een team van technische IT-specialisten dat zorgt voor het onderhoud en de (door)ontwikkeling van een bedrijfskritisch systeem voor een van de klanten van de opdrachtgever
De SME analyseert problemen en voert impactanalyses uit naar aanleiding van gewenste wijzigingen. Hij / Zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en leveren van software waarin oplossingen en wijzigingen zijn verwerkt. Naast analyseren en programmeren toont de SME met testen aan dat de software nog steeds voldoet aan de eisen. Verder helpt de gezochte kandidaat mee aan het ontwikkelen van tooling waarmee het testen verder geautomatiseerd wordt. Je adviseert de klant over oplossingsrichtingen je hebt inbreng over te maken technische keuzes. In deze dynamische omgeving werkt men agile en van de gezochte kandidaat wordt verder verwacht dat deze bekend is met Kanban, Scrum en DevOps.
Gevraagde kennis en ervaring
 • Een afgeronde relevante hbo- of wo-opleiding zoals (Technische) Informatica of Computer Science;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als ontwerper / software ontwikkelaar van complexe technische applicaties in industriële automatisering, embedded software of health-care;
 • Ervaring met Linux, C/C++ en gestructureerde analyse- en ontwerpmethodieken (OOA/D, design patterns) en UML is vereist. Kennis van OpenVMS is een pré;
 • Ervaring met agile werken en DevOps;
 • Kennis van en interesse in technische architectuur is een pré.
  Goed begrip Nederlands en Engels in woord en geschrift

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.