Alle

Projectleider1710-025
Rol: Projectleider
Type inzet: Detachering
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 24 uren per week
Duur van de inzet: 6 mnd+
Uiterste reactie datum: 26-10-2017 voor 10 uur
Tarief indicatie: Marktconform
Voor onze opdrachtgever in Amsterdam zoeken wij een ervaren Projectleider.Functieomschrijving
De kandidaat is verantwoordelijk voor alle informatievoorziening aspecten van het business project Wagenparkbeheer. De business projectleider draagt eindverantwoordelijk voor het hele project. Werkzaamheden
 • Je zorgt voor de inrichting, planning en uitvoering van het IV gedeelte van het project Wagenparkbeheer;
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de ICT aspecten van het project;
 • Je stuurt het IV projectteam aan, inspireert en coacht;
 • Je monitort de ontwikkelingen die de uitvoering van het IV project kunnen beïnvloeden;
 • Je bewaakt de voortgang van het IV project en stuurt bij, waar nodig;
 • Je stelt prioriteiten voor de sturing van het IV project aan de hand van de inhoudelijk en beleidsmatig meest relevante onderwerpen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de projectdocumenten met specificaties ten aanzien van tijd, bemensing, risico's , budget en kwaliteit;
 • Je werkt volgens de IV kaders en afspraken;
 • Je bewaakt de aan de projecten toegewezen budgetten;
 • Je zorgt voor een goede overdracht van de projectresultaten naar beheer
  Je rapporteert aan de business projectleider;
  Eisen
  -Minimaal in het bezit van een HBO diploma op het gebied van Bedrijfskunde, Information Management en/of Bestuurskunde.
  -Minimaal WO werk- en denkniveau. (KO)
  -Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met applicatievervangingstrajecten. (KO)
  -Ervaring met Prince 2.
  -Ervaring met (lean) procesmanagement.
  -Ervaring met beheer in ICT-organisaties (ASL, BiSL, ITIL).
  -Beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.
  -Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager opgedaan op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners. (KO)
  -Ervaring met Europese informatievoorziening aanbestedingsprojecten binnen de (lokale) overheid. (KO)
  -Ervaring met het aansturen van projecten vanuit de inhoud en niet alleen op basis van procedures.
  -Minimaal 5 jaar ervaring met het afstemmen van gewijzigde/ nieuwe werkprocessen met stakeholders. (KO)
  -Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het aansturen van agile (scrum) projecten. (KO)
  -Ervaring met IV of ICT projecten binnen het facilitair domein (bij voorkeur met wagenparkbeheer).


Van geïnteresseerde en passende kandidaten zien wij graag een korte motivatie , voorzien van een up-to-date CV tegemoet. Verzoek is om eveneens het gewenste tarief, geplande vakanties en / of cursusdagen en de beschikbaarheid in de reactie te vermelden.
System integrator1710-021
Rol: Systems integrator
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amersfoort
Start: 1-11-2017
Uren per week: 36 uren pw
Duur van de inzet: 8 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Amersfoort zoeken wij een Systems Integrator.Wat ga je doen?
Je zal ingezet worden op het project Rationalisatie HR interfaces. Dit project realiseert een HR-basis informatie dienst als vervanging van een bestaande op tekstbestanden gebaseerde data uitwisseling/integratie oplossing. De web services en integratiepatronen die dit project realiseert worden door jou gebouwd, en mede ontworpen (daar waar het nieuwe integratiepatronen betreft). De specificaties hiervan zijn de verantwoordelijkheid van de onderneming. Er zijn verschillende partijen betrokken bij het afstemmen en opstellen van deze specificaties, en dit gebeurt op een iteratieve manier. Validatie(s) van een web service ontwerp (-iteratie), en de uiteindelijke acceptatie voor realisatie zijn onderdeel van het testproces, en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de (bron- en doel)systeem beheerders, systeem key users en het project team.

De web services op de ESB vormen samen met de applicatie services van de leverende- en ontvangende systemen een informatieketen, die goed afgestemd moet zijn om betrouwbaar zijn werk te kunnen doen. Het testproces start bij het ontwerp van deze web services, en bevat zowel functionele als technische componenten. Het testproces eindigt bij de finale acceptatie van de opgeleverde web services op productie en overdracht naar beheer, wat door een externe partij wordt uitgevoerd. Jouw rol is ook dit proces inhoudelijk te begeleiden waar nodig.

Binnen het IT Concernstaven domein is het werken met een Enterprise Service Bus relatief nieuw. Dit betekent dat het opbouwen van kennis in de organisatie onderdeel van de werkzaamheden is. Het is een uitdagende klus, waarin met veel partijen samengewerkt moet worden, en de organisatie geholpen moet worden om op een nieuwe manier te gaan werken. Leren en verbeteren zijn hierin belangrijke activiteiten die mede vanuit het project gefaciliteerd zullen worden.Als IBM Integration Bus developer vallen de volgende activiteiten onder jouw verantwoordelijkheid
 • Deelname aan projectoverleg;
 • Meedenken en adviseren in het onderwerpen van integratie- en aansluit patronen voor de specifieke klantsystemen op de HR informatiedienst
 • Valideren van service definitions die door de informatie analisten in het project worden opgeleverd;
 • Opstellen en onderhouden van service outlines van de te bouwen mediations en deze afstemmen met het team, opdrachtgever en klanten;
 • Onderhouden van de CDM definities die nodig zijn voor de verschillende transformaties;
 • Bouwen van mediations op basis van de services descriptions, dit doe je op een eigen ontwikkelomgeving;
 • Unit testen van de mediations in overleg met de testcoordinator;
 • Oplossen van bugs;
 • Verwerken van changes;
 • Bewaken van planning;
 • Actieve en proactieve bijdragen aan het continu verbeteren van je team en het voortbrengingsproces van mediations;
 • Afstemmen met het Competence Center Integratie van de onderneming.
  Waar ben je goed in?
  Om succesvol te zijn moet je over een aantal eigenschappen beschikken:
 • HBO/WO werk- en denkniveau (technische opleiding is een pre);
 • Meer dan 3 jaar ervaring met het bouwen van mediations;
 • Aantoonbare ervaring met het vertalen van gespecificeerde interface mappings naar XSLT transformaties
 • Kennis van het met XPath expressies bevragen van XML documenten
 • Diepgaande kennis van XML/XSD/WSDL/SOAP en gerelateerde technologieën
 • Ervaring met het top down / contract driven ontwikkelen van services
 • Kennis van JMS en Publish/Subscribe integratiepatronen
 • Kennis van Request/Response integratiepatronen
 • Ervaring met het ontwerpen en vervaardigen van mediations op IBM Integration Bus 10
 • Ervaring met het vervaardigen van Websphere mediations op IBM Websphere Enterprise Service Bus V7.5, is een pre
 • Kennis van en ervaring met het gescript configureren en opleveren van ESB mediations
 • Kennis van en ervaring met Unittesten van mediations middels Apache Jmeter en/of SoapUI
 • Kennis van en ervaring met GIT en BitBucket
  Je hebt beschikking over de volgende kenmerken:
 • Analytisch sterk;
 • Conceptueel kunnen meedenken en adviseren in het ontwerpen resp. implementeren van nieuw te ontwikkelen integratiepatronen;
 • Communicatief sterk en je kunt goed samenwerken met alle disciplines binnen het project;
 • Doorzetter en je laat je niet snel van de wijs brengen;
 • Een pragmatische en creatieve inslag, maar wel altijd met oog voor kwaliteit;
 • De drang om altijd te blijven verbeteren;
 • Daadkracht en besluiten durven nemen;
  Politieke sensitiviteit en daar naar handelen.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Applicatie beheerder1710-018
Rol: Applicatie beheerder E-Suite
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Rotterdam
Start: zsm
Uren per week: 16/32 uren p.w.(in overleg)
Duur van de inzet: 6 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Rotterdam zoeken wij een Applictie beheerder E-SuiteRol, taken & verantwoordelijkheden
Een specialist is nodig voor het verrichten van analyse, inrichtings- en beheerwerkzaamheden ten behoeve van de e-Suite. Analyse
De behoefte van de gebruikers vertaal je, in overleg en met ondersteuning van richtlijnen, naar functionele oplossingen binnen de systemen en je geeft (on)gevraagd advies.
Je kan werkprocessen analyseren en vertalen naar een in te richten systeemproces en webformulier. Dit alles kan je documenteren in de vorm van zowel een Globaal als Functioneel Ontwerp. Doorontwikkelwensen van gebruikers weet je te beoordelen op relevantie en prioriteit. Indien noodzakelijk kan je deze verwoorden in een wijzigingsverzoek. Je toetst procesontwerpen aan de kwaliteitsstandaarden en de match met het generieke model.
Analyse en advisering (fit-gap) over mogelijkheden om werkprocessen en daarbij gebruikte applicaties over te zetten naar de e-Suite, inclusief uiteenzetting van mogelijke oplossingsrichting.Inrichting
Je richt in de e-Suite zowel de web-formulieren als de processen in. Hierbij gebruik makend van richtlijnen en ontwerpkaders.
Indien nodig ontwerp je nieuwe generieke procesbouwblokken ter aanvulling op de al aanwezige referentieprocessen. Ook de inrichting en documentatie ervan neem je voor je rekening.
Je voert collegiale reviews uit van door collega's ingerichte processen. En beoordeelt en adviseert over opgestelde functionele en globale ontwerpen. Functionele en gebruikersacceptatietesten bereidt je voor, voer je uit en begeleid je richting collega's en business.
Voor wijzigingen voer jij de acceptatietesten uit of coördineert deze en rapporteert de uitkomsten aan de proceseigenaar en/of projectmanager.Beheer
Je bent in algemene zin verantwoordelijk voor het functioneren, het begeleiden van gebruikers en het (doen) onderhouden van de functionaliteiten van de e-Suite. Je biedt ondersteuning aan gebruikers met als doel een correct en doelmatig gebruik van de e-Suite. Je ontvangt storingsmeldingen, lost deze op of zet deze door. Ook bied je gebruikersondersteuning door individuele uitleg te geven over het gebruik van de e-Suite in het werkproces.
Je bewaakt de procesarchitectuur en de bijbehorende generieke koppelvlakken en hebt een goed overzicht in de keten.
Je ontwikkelt en onderhoudt kennis van methoden en technieken en past deze toe t.b.v. kwaliteitsborging.
Op nieuwe releases van de e-Suite voer je een functionele acceptatietest uit. Indien nodig, verzorg je trainingen en instructies / handleidingen voor gebruikers en functioneel beheerders.Gevraagde kennis en ervaring
 • Opleidingsniveau: MBO (HBO is een pre);
 • Werk- en denkniveau : HBO;
 • Ervaring in een vergelijkbare functie, liefst bij overheden of vergelijkbare instellingen;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met zaakgewijs werken en zaaksystemen;
 • Gecertificeerd door Atos als editor-specialist van de e-Suite (geldt als knock out);
 • Ervaring met het opstellen van proces ontwerpen en functionele documentatie;
 • Je hebt kennis van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en bent in staat relevante kennis bij experts te halen;
 • Kennis van ITIL is een pre;
  Kennis van testprocessen is een pre.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Developer1710-017
Rol: Full stack developers (.Net/Angular)
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 6 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform.
Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zoeken wij (met spoed) Full Stack Developers (.NET/Angular).Rol
De gezochte kandidaat wordt (mede) verantwoordelijk voor het ontwerpen & ontwikkelen van web-apps binnen de klantorganisatie. Tevens zorgt hij / zij voor de afstemming van de technische ontwerpen met collega’s uit andere teams en een goede integratie met back-end systemen. De ideale kandidaat haalt energie uit het graag voorop lopen als het gaat om het uitdenken en realiseren van een nieuwe verbeterde user experience. Verder krijgt hij / zij energie van het optimaliseren van de digitale klantbeleving. Binnen het team is de gezochte ontwikkelaar tot slot verantwoordelijk voor het communiceren over de voortgang van de werkzaamheden en vraagt tijdig hulp indien deadlines in gevaar komen. Gevraagde kennis en ervaring
Een gezonde dosis lef, pioniersmentaliteit, teamspirit en deskundigheid waar de opdrachtgever versteld van staat.
 • Ruime werkervaring als full stack developer (.NET/Angular);
 • Ervaring met het ontwikkelen van RESTful API’s op basis van .NET Core;
 • Ervaring met Angular 4, Bootstrap en Angular Material;
 • Ruime ervaring met het Agile werken in Scrum teams;
 • Bekend met Continuous Delivery & Test Automation;
 • Ervaring met tools als VSTS, GIT, Selenium, SonarQube en het hebben van kennis van Azure is een pré;
  Omgeving
 • Een omgeving waarin je in samenwerking met UX designers innovatieve front-end applicaties ontwikkelt;
 • Waarin je werkt met de nieuwste web development frameworks en technieken;
 • Een nieuw team met collega’s die allemaal beschikken over dezelfde drive en creativiteit;
 • Flexibele werkplekken, korte lijnen en grote mate van autonomie;
 • We vinden het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen, daarom bieden wij verschillende trainings- en opleidingsmogelijkheden;
  Een eigenwijze omgeving met lef en durf waar je het verschil kan maken!
  Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie. Een assessment maakt overigens onderdeel uit van de selectie procedure (bij positief vervolg na de initiële intake)
Informatie analist / Enterprise architect1710-015
Rol: Informatie analist
Type inzet: Detachering
Locatie: Utrecht
Start: 6-11-2017
Uren per week: 40 uren per week
Duur van de inzet: 12 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: 20-10-2017 voor 12 uur.
Tarief indicatie: Marktconform

Voor onze opdrachtgever zoeken wij een ervaren Informatieanalist.

Omschrijving opdracht
De kandidaat zal op tijdelijke basis als informatieanalist werkzaam zijn op een of meerdere projecten binnen het programma Kern Gezond. Het programma heeft als doel om te zorgen dat de data binnen het bedrijf op orde is.

Wat ga je doen
-Stelt op basis van het programma van eisen een functioneel ontwerp op. Doet voorstellen over het oplossen van functionele problemen.
-Inventariseert systeemwensen en -eisen bij de gebruikers, zowel bij systeemwijzigingen als nieuw te ontwikkelen systemen.
-Ontwerpt services voor het ontsluiten van gegevens.
-Analyseert de benodigde en aanwezige informatievoorziening en vertaalt deze naar systeemspecificaties.
-Ontwerpt functionele specificaties en ontwerpstandaards en begeleidt ontwikkelaars bij hun werkzaamheden; toetst deze op volledigheid e.d.
-Begeleidt de implementatie van het systeem bij de gebruikers.
-Maakt deel uit van werkgroepen.
-Doet voorstellen ter verbetering en draagt ICT-oplossingen aan voor business-vraagstukken.

Wat vragen wij?
Een informatieanalist die in staat is om analyses uit te voeren, deze analyses conform de standaarden van de opdrachtgever op papier te zetten en dit vervolgens over te dragen aan het realisatie-team.

Eisen
-Minimaal in het bezit van een afgeronde HBO diploma op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar. (KO)
-In het bezit van IREB-CPRE certificaat.
-Minimaal 5 jaar ervaring als ICT informatieanalist. (KO)
-Ervaring met Agile en/of DevOps.
-Ervaring met het gestandaardiseerd opstellen van requirements door middel van UML, BPMN en/of Archimate.
-Ervaring met Enterprise Architect.
-Ervaring met werkzaamheden met basisregistraties.
-Ervaring met specificeren van Services, Service-Oriented Architecture (SOA).

Van geïnteresseerde en passende kandidaten zien wij graag een korte motivatie , voorzien van een up-to-date CV tegemoet. Verzoek is om eveneens het gewenste tarief, geplande vakanties en / of cursusdagen en de beschikbaarheid in de reactie te vermelden.
Bi specialist / Ontwikkelaar1709-034
Rol: BI specialist
Type inzet: tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zoeken wij (met spoed) een BI specialist.
Vanwege het internationale karakter van onze opdrachtgever, is het profiel in het Engels beschreven.Role & responsibilities
1. Development of custom build of dashboards & reports for BI environment
a. Design and develop dashboards with reports
b. Creation of Documentation 2. Relationship internal / external a. Assistance and support of key users.
b. Build up good and long-term customer relationships with national and international offices. 3. Processes
a. Information needs recording and analysis of existing business processes and new requirements of the customers or users from the various financial and business departments.
b. Analysis, conception and design of ETL processes in order to merge the heterogeneous data of the relevant source systems on a high quality level.Data management & Quality
* Higher education in IT / commercial information technology (university, FH etc.) or several years of work experience with according further education
 • Experience with BI (architecture, design and implementation)
 • Experience with relational database management systems, preferably SQL.
 • Experience with ETL and the development of reports and dashboards (Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services)
 • Experience with development of applications (Visual Basic is a pre)
 • Strong analytical and communicational skills
 • Independent worker who also enjoys working as part of a team
 • Flexibility to step outside boundaries of own position, support the team members where needed.
 • International mind-set, at ease in international environment
 • Service-oriented, initiative, trustworthy and customer oriented personality with a high sense of quality
  Fluent in English and Dutch, both verbal and written

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Beiden dienen in het Engels aangeleverd te worden. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Business consultant / Technisch consultant1709-012
Rol: Technical Business Consultant
Type inzet: Werving & selectie
Locatie: Regio Rotterdam
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in de regio Rotterdam zoeken wij een ervaren, pragmatische en ambitieuze Technical business Consultant voor een vast dienst verband bij deze interessante en succesvolle groeiende organisatie.
Onze opdrachtgever zoekt een ervaren Technical Business Consultant die zijn sporen verdiend heeft in de IT en graag opereert op het gebied van technologie, strategie en management.Als Technical Business Consultant inventariseer je de klantwensen en vertaalt deze naar de juiste technologische oplossingen. Binnen integrale projecten ontwikkel je de vereiste functionaliteit, stel je de technische ontwerpen op en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie bij de klant. Je bent in staat klantsituaties goed in kaart te brengen en je kunt de perfecte vertaalslag maken van de klantwens naar de techniek. Je kijkt verder dan de klantvraag, maar biedt door middel van een gedegen analyse en financiële onderbouwing de best passende technologische oplossing voor de klant.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de keuze van de platformen welke ingezet worden. Je voert de regie vanuit technisch perspectief en je coacht de aan jou toegewezen leden van het projectteam waarmee je de opdracht uitvoert. Je draagt daarin actief bij aan de kennisontwikkeling van jezelf en jouw collega’s, je bent een inspirator richting de collega’s.

De combinatie van mens, techniek en (data-)intelligentie maakt het mogelijk om voortdurend de dienstverlening van de opdrachtgever anders te organiseren, voortdurend nieuwe en betere oplossingen te creëren en aan te bieden aan individu, organisatie en maatschappij. Vanuit jouw rol ontwikkel en implementeer je nieuwe technologische concepten binnen de organisatie ten behoeve van nieuwe dienstverlening of als aanvulling op de bestaande dienstverlening.

Functie eisen
Je hebt een technische achtergrond en vanuit jouw ervaring en expertise ben je in staat om op technisch en strategisch niveau de klant van adviezen te voorzien.
 • Een afgeronde HBO/ WO opleiding op het gebied van ICT.
 • 5 tot 10 jaar werkervaring in de ICT, waarvan de laatste jaren als Technisch Consultant.
 • Een gedegen technische achtergrond
  Competenties:
 • Klantgericht
 • Communicatief vaardig
 • Analytisch en een conceptueel denker
 • Een verbindende factor binnen je team
 • Resultaatgericht
 • Lef
  Visie / integraal denken
  Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we de beschikbaarheid datum en het gewenste salaris en/of uurtarief (ivm deta-vast constructie) daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Ontwikkelaar1709-011
Rol: Java developer
Type inzet: Detachering
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform

Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam, zoeken wij een ervaren Java Developer voor een interessante opdracht bij deze internationale organisatie. Vanwege het internationale karakter van de opdrachtgever is het profiel in het Engels opgesteld.

At this customer you can be the search engine expert for creating and extending web services used by the organisation for geocoding and searching addresses and points of interests. Given the broadness of the free text search domain, you will be encouraged to investigate and implement algorithms improving performance and results accuracy. As every member of the customer’s development team you will influence design decisions, architecture and choice of tooling used by the team. Working with a wide diversity of technologies including Cloud Computing (AWS), Java, Apache Lucene, Git, Maven, shell scripts, etc., will offer you the opportunity to continuously broaden your skillset and keep on learning new skills.

Activities and tasks
* Create the server-side systems that handle logic for multiple web services used by millions of users
* Create, extend and handle the tool chain for map data pre-processing
* Design architecture ideas that may improve the present product
* Write efficient and maintainable code, whilst meeting the agreed requirements

Experience required
* You’re a wizard with Java
* You have experience with Agile
* Knowledge of Linux, CI (Jenkins), AWS, Maven or Git is a plus

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we de beschikbaarheid datum en het gewenste uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.