Datapool

Sinds 1978 dé intermediair tussen zelfstandige ICT-professionals en opdrachtgevers.

Datapool matcht kennis, kunde én persoonlijkheidskenmerken aan een opdracht. Freelance, vast of in een tijdelijk dienstverband.

Datapool ondersteunt en ontzorgt op het gebied van financiële en fiscale verplichtingen. Wij beschikken over actuele kennis van de verschillende arbeidsvormen en de geldende wet- en regelgeving, ook op fiscaal en juridisch gebied.

Datapool maakt werken makkelijk!

Ontwikkelaar1801-040
DWH ontwikkelaar
Reactie uiterlijk 25-1-2018 voor 16.00 uur
werklocatie Rotterdam
Startdatum z.s.m.
Duur; enkele maanden bvk voor 36 uur per week
Jouw rol
Als Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Datawarehouse.
Binnen een scrum team maak je een impact-analyse van de DWH-uitbreidingen/wijzigingen.
Je werkt zowel aan het modelleren van data en ontwerpen van stermodellen als aan de aanpassingen in de voorportalen en de staging area, de Data Vault en de Data Marts.
Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen.
Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt.
Onze vraag
  • Je hebt HBO werk en denkniveau, bereikt door een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van (bestuurlijke) Informatica
  • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie/werkveld
  • Je hebt kennis van en ervaring met datawarehouses, Data Marts, de Data Vault methodiek, datamodellering en het ontwikkelen van stermodellen
  • Je hebt kennis van en ervaring met Oracle-databases, Oracle PL/SQL, SQLPlus en TOAD
    Je bent communicatief vaardig, accuraat, leergierig, flexibel, resultaatgericht en klantgericht
Netwerk beheerder1801-039
Rol: Netwerkbeheerder
Duur van de opdracht initieel 1 jaar
aantal uren per week: 40
Werklocatie: Woerden
Uurtarief rond Euro 70,= all-in ex BTW
reactie utierlijk 26-1-2018 voor 15 uur
Netwerkbeheerder:
Eisen van kennis:
CCNA opleiding / certificering
Ervaring met Netwerk Security
Kennis van bijvoorbeeld protocollen ipv4, ipv6, DNS, DNSEC
Ervaring firewalls, switches, routers
Aantoonbaar werkervaring met security? PKI of SSL is meegenomden
Ervaring met Software-Defined Networking?
hyper converged networking?
aantoonbaar ervaring met werken in Beheerorganisatie (DEV-OPS)?
aantoonbaar ervaring met werken met Performanceanalyse?
Wat ga je doen?
De netwerkbeheerder is primair bezig met het onderhoud, het beheer en de beveiliging van netwerken. Daartoe gebruikt hij allerlei protocollen, besturings- en toepassingssoftware.De netwerkbeheerder inventariseert eisen en wensen en bepaalt wat de
mogelijkheden zijn. Met behulp van deze gegevens stelt hij een netwerkontwerp op. Na goedkeuring en vaststelling van het ontwerp stelt de netwerkbeheerder een implementatieplan en een planning van de werkzaamheden op. Indien nodig worden aanpassingen doorgevoerd in het implementatieplan en/of de planning. Vervolgens voert de netwerkbeheerder de geplande installatie- en configuratiewerkzaamheden uit. Tijdens, maar ook vooral na, de installatiewerkzaamheden test hij de werking van het netwerk grondig. Leidraad hierbij zijn de doelstellingen en specificaties uit het netwerkontwerp. Resultaten worden gerapporteerd aan de leidinggevende of projectleider. Tenslotte zorgt de netwerkbeheerder ervoor dat het geïnstalleerde netwerk (of delen hiervan) volledig en op de juiste wijze wordt gedocumenteerd.
Een belangrijke taak van de Netwerkbeheerder is het voorkomen van storingen. Vanuit zijn beheerfunctie dient de netwerkbeheerder storingen te lokaliseren, de oorzaak van storingen te achterhalen en storingen op te lossen. Storingsmeldingen en oplossingen documenteert hij volgens geldende regels, zodat er later gebruik van gemaakt kan worden. Tenslotte wordt van de netwerkbeheerder verwacht dat hij gevraagd en ongevraagd verbetervoorstellen kan formuleren en dat hij procedures opstelt en onderhoudt voor het beheer van de netwerkinfrastructuur. Uiteraard dient hij deze procedures ook na te leven en te controleren of ze door anderen worden nageleefd. rol en verantwoordelijkheden De netwerkbeheerder werkt zelfstandig, maar ook samen met collega's. Hij is verantwoordelijk voor de technische inrichting van een netwerk en hij wordt beoordeeld op de resultaten. Omdat hij meestal zelfstandig werkt is hij vooral verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden, maar in geval van teamwerk kan de verantwoording gedeeld worden. De netwerkbeheerder is een specialist en heeft vooral een uitvoerende en controlerende rol. Vanuit zijn specialisme adviseert hij collega's en/of opdrachtgevers. complexiteit De complexiteit van de taken van een netwerkbeheerder neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de globalisering en technische ontwikkeling van netwerken, de steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie, en de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de capaciteit, de beschikbaarheid en de beveiliging van een netwerk. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de Netwerkbeheerder. De netwerkbeheerder moet derhalve van veel aspecten goed op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken. Er wordt van hem ook verwacht dat hij de technologische ontwikkelingen en innovaties kent én zich deze snel eigen maakt. typerende beroepshouding De netwerkbeheerder stelt zich klantgericht, pro-actief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen, neemt zijn verantwoordelijkheid en kan goed omgaan met tijdsdruk. Van hem wordt verwacht dat hij diepgaande kennis heeft van de technische kant van een netwerkinfrastructuur; hij vervult daarvoor ook een vraagbaakfunctie voor collega's. Tenslotte dient hij er zich van bewust te zijn dat hij een voorbeeld-functie heeft t.o.v. eindgebruikers en collega's.

Wat vragen wij?
Kennis en ervaring met complexe netwerk infrastructuur
Kennis en ervaring met Software-Defined Networking
Kennis en ervaring met hyper converged networking
Pmo / Projectleider1801-038
Jr. Technisch PL cq PMO
werklocatie: Amsterdam en Den Bosch
Inzetduur: Initieel 6 maanden met optie
Tarief: Max € 60,00
Profiel / kennisgebied noodzakelijk:
Basis PM/PL kennis Agile en Prince2.
Kunnen opzetten en bijhouden van projectadministratie en rapportage.
Kunnen omgaan met stress in een complexe omgeving/veel stakeholders.
In teamverband kunnen werken, zelfstandig.
Vasthoudend, resultaat gedreven, communicatief vaardig.
IT Infra affiniteit
Agile
Prince2
KanBan
VSTS kennis
Pré Security affiniteit
Pré Netwerk affiniteit