Datapool

Sinds 1978 dé intermediair tussen zelfstandige ICT-professionals en opdrachtgevers.

Datapool matcht kennis, kunde én persoonlijkheidskenmerken aan een opdracht. Freelance, vast of in een tijdelijk dienstverband.

Datapool ondersteunt en ontzorgt op het gebied van financiële en fiscale verplichtingen. Wij beschikken over actuele kennis van de verschillende arbeidsvormen en de geldende wet- en regelgeving, ook op fiscaal en juridisch gebied.

Datapool maakt werken makkelijk!

Informatie manager / Business consultant1707-043
Opdracht: Sr Informatie manager/Business Consultant
Locatie: Amsterdam
Start 1-9-2017
Duur tot en met eind 2017 met optie van verlenging
aantal uur per week: 36
reactie uiterlijk 1-8-2017 voor 16 uur
Functieomschrijving: let op lees onderste regels ivm knock out criteria
Begeleidt en adviseert het management op het gebied van parkeergerelateerde ICT / parkeerapparatuur met het:
- Kennis overdracht aan de nieuw ingerichte ict-organisatie van Garageparkeren;
- Positioneren van het functioneel beheer en het inrichten van het informatiemanagement;
- Tijdelijk functioneel aansturen van de functioneel beheerders en de informatiemanager;
- Positioneren van de senior Contractmanager ICT;
- Opstellen roadmap ICT en draagvlak creëren voor de implementatie hiervan;
- Doorontwikkeling visie en strategie Webportal;
- Brug slaan tussen Business vraagstukken naar IT oplossingen.

Werkzaamheden
- Inwerken van de functioneel beheerders, informatiemanager en contractmanager op het gebied parkeermanagementsystemen, webshops, aanbestedingstrajecten, ICT-netwerken, datanetwerken, IT-contracten, SLA's, DAP's;
- Coachen bij het specificeren van KPI's het opstellen van Service Level Agreements om de prestaties van de dienstverlening vast te leggen en te meten;
- Verbeteren van de (integrale) SLA structuur dat onderdeel uitmaakt van contractmanagement;
- Nieuwe medewerkers helpen bij het het tot stand komen van de service afspraken tussen Garage Parkeren en Leveranciers, gericht op de kwaliteit van de dienstverlening;
- Coördineren en begeleiden van de implementatie van nieuwe processen, procedures en het opzetten van een goede ICT architectuur;
- Coördineren en begeleiden en kennisoverdracht bij de implementatie van de webshop en overdracht hiervan richting de (beheer)organisatie;
- Managen van de verdere voorbereidingen, bewaken van de juiste eisen en randvoorwaarden van de stakeholders;
- Het vertalen van informatiebehoeften naar IT oplossingen en het opstarten van verbetertrajecten;
- Doorontwikkelingen van nieuwe functionaliteiten die van belang zijn voor de live-gang van het nieuwe parkeermanagementsysteem;
- Het optimaal positioneren van de webportal en de implementatie in de lijnorganisatie;
- Het inrichten van beheer, o.a. een trouble ticket systeem voor het afhandelen van incidenten, changes, releases etc. op basis van ITIL;
- Controleren en coachen bij het opstellen, bijstellen en beoordelen van projectdocumentatie van verschillende lopende projecten;
- Controleren en coachen bij het koppelen van parkeermanagementsystemen naar gemeentelijke financiële systemen d.m.v. procesautomatisering;
- Het verbeteren en stroomlijnen van bedrijfsprocessen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De rve Parkeren is binnen de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van het betaald parkeren op straat en het beheer en exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden bij de afdeling garageparkeren.

Eis - werk- en denkniveau
1.2.1. De kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau met opleidingsrichting Technische informatica en Bedrijfskundige informatica.
1.2.2. De kandidaat beschikt over kennis van Parkeermanagementsysteem en informatiearchitectuur.
LET OP IS EEN KO criteria
1.2.3. De kandidaat beschikt over een aanvullende opleiding op het gebied van Scrum, BPM en Opalis/Orchestrator.
Ontwikkelaar1707-042
Rol: Sr. Java Ontwikkelaar
Type inzet: Detachering
Locatie: Utrecht
Start: 07/08/2017
Uren per week: 36 uur
Duur van de inzet: 6mnd met optie op verlenging tot 2 jaar
Uiterste reactie datum: 01/08/2017 om 12 uur
Tarief indicatie: Onbekend / markconform
Reactie graag CV in word formaat met motivatie, vakantieplannen etc aan info@datapool.nl
Afdeling:
De Donna Service Organisatie (DSO) is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling en beheer van het systeem Donna. De DSO omvat alle disciplines van systeemontwikkeling, technisch beheer en gebruikersondersteuning.
Bij elkaar zijn het ongeveer 60 medewerkers.
Je komt te werken binnen Applicatiebeheer in één van de vier scrumteams met aandachtsgebied Donna PTI.

Donna
Donna is een bedrijfskritische applicatie waarmee de dienstregeling voor alle treinen van alle vervoerders gemaakt wordt. Zonder Donna rijden er dus geen treinen. Daarnaast maakt Donna het Prorail mogelijk om als onafhankelijke scheidsrechter op te treden en de beperkte capaciteit van het spoor eerlijk te verdelen.
Donna is een groot complex geïntegreerd systeem (ter illustratie meer dan 1.000.000 regels code en meer dan 16.000 functiepunten). Hoewel Donna in productie staat, wordt er nog volop gewerkt aan het uitbreiden en verbeteren van de applicatie.
Profiel
We zijn op zoek naar een softwareontwikkelaar die snel zijn weg weet te vinden in een zeer grote en complexe applicatie. Vanwege de relatief lange inwerktijd verwachten we dat je, als je het bij Donna naar je zin hebt, bereid bent minimaal 2 jaar te blijven.

Je werkt mee aan het bedenken van goede oplossingen, het uitvoeren van impact analyses, het maken van betrouwbare schattingen en het realiseren van software. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het op tijd en met goede kwaliteit opleveren van de afgesproken functionaliteit. Dit alles in samenwerking met de productowner en gebruikers.

Wat verwachten we van jou?
 • Goede samenwerking met andere disciplines in het team
 • Aandacht voor details met behoud van overzicht over het geheel.
 • Hart voor kwaliteit.
 • Ervaring als lead-developer of de ambitie om dit te worden.
 • In staat om op een heldere manier abstracte zaken aan anderen uit te leggen.
 • Productieondersteuning, zowel technisch als functioneel.
 • Ervaring met zowel user interfaces als backend processen.

  Functie eisen
  Opleiding, Kennis en Werkervaring
 • HBO werk en denkniveau
 • 5 jaar relevante Java ervaring
 • Kennis van Java 7 of hoger en JEE 6
 • Goede kennis van SQL
 • Ervaring met Scrum / Agile methodes

  Bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van:
 • Weblogic
 • Eclipse IDE
 • MyBatis
 • Gradle
 • Git
 • Oracle databases
 • EasyMock; bij voorkeur ook DbUnit (en JUnit)
 • Testautomatiseringsframeworks zoals Cucumber
  Eclipse Rich Client Platform
Teamleider / Functioneel beheerder1707-041
opdracht:Kwartiermaker Functioneel Beheer
Locatie Rotterdam
startdatum 1-9-2017
uren per week: 32
Voor onze klant de gemeente Rotterdam zoeken wij een Manager die 16 functioneel beheerders tot één team samensmeedt.
Gezien de inhoud van de functie mag hierop geen ZZP-er worden aangeboden helaas.
De functie van kwartiermaker Functioneel Beheer
De decentralisatie van taken in het sociaal domein heeft voor gemeenten veel consequenties, onder andere voor de (verdere) digitalisering van de bedrijfs- en werkprocessen. Als kwartiermaker Functioneel Beheer ga jij medewerkers vanuit het functioneel beheer van vier organisatiedelen samensmeden tot één professioneel team. Onder jouw leiding maken de 16 functioneel beheerders zowel individueel als gezamenlijk de ontwikkeling door naar een hechte groep die straks bekend staat als dé deskundige partner voor het beheer van de processen en systemen voor de WMO en de Jeugdhulpketen. Behalve op de medewerkers, richt je je aandacht ook op het bewaken van de output en kwaliteit van de geleverde diensten, de samenhang tussen de processen, het beheren van de werkvoorraad en planning en het afstemmen met leidinggevenden en medewerkers van andere afdelingen.
Vraag en aanbod
Je hebt een duidelijke visie op functioneel beheer en hoe deze naar een (nog) hoger niveau gebracht kan worden. Je zoekt daarvoor de verbinding met interne en externe partners, waarbij jouw open en transparante werkwijze volledig tot zijn recht komt. Voor je medewerkers ben je een echte coach en voor de omgeving een betrouwbare en flexibele gesprekspartner. Daarnaast beschik je over:
 • een opleiding in een toepasselijke richting op minimaal hbo-niveau
 • minimaal acht jaar ervaring als teamleider functioneel beheer
 • gedegen kennis van BiSL, Midoffice en casusregiesystemen, Content managementsystemen en generieke KA-applicaties
  en ervaring in een grotere overheidsorganisatie is mooi meegenomen
  Over de organisatie
  Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vraagt. Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers? Welkom. In Rotterdam gebeurt alles wat je loopbaan nodig heeft.
  Rotterdam. Make it happen.