Datapool

Sinds 1978 dé intermediair tussen zelfstandige ICT-professionals en opdrachtgevers.

Datapool matcht kennis, kunde én persoonlijkheidskenmerken aan een opdracht. Freelance, vast of in een tijdelijk dienstverband.

Datapool ondersteunt en ontzorgt op het gebied van financiële en fiscale verplichtingen. Wij beschikken over actuele kennis van de verschillende arbeidsvormen en de geldende wet- en regelgeving, ook op fiscaal en juridisch gebied.

Datapool maakt werken makkelijk!

Projectleider1710-025
Rol: Projectleider
Type inzet: Detachering
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 24 uren per week
Duur van de inzet: 6 mnd+
Uiterste reactie datum: 26-10-2017 voor 10 uur
Tarief indicatie: Marktconform
Voor onze opdrachtgever in Amsterdam zoeken wij een ervaren Projectleider.Functieomschrijving
De kandidaat is verantwoordelijk voor alle informatievoorziening aspecten van het business project Wagenparkbeheer. De business projectleider draagt eindverantwoordelijk voor het hele project. Werkzaamheden
 • Je zorgt voor de inrichting, planning en uitvoering van het IV gedeelte van het project Wagenparkbeheer;
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de ICT aspecten van het project;
 • Je stuurt het IV projectteam aan, inspireert en coacht;
 • Je monitort de ontwikkelingen die de uitvoering van het IV project kunnen beïnvloeden;
 • Je bewaakt de voortgang van het IV project en stuurt bij, waar nodig;
 • Je stelt prioriteiten voor de sturing van het IV project aan de hand van de inhoudelijk en beleidsmatig meest relevante onderwerpen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de projectdocumenten met specificaties ten aanzien van tijd, bemensing, risico's , budget en kwaliteit;
 • Je werkt volgens de IV kaders en afspraken;
 • Je bewaakt de aan de projecten toegewezen budgetten;
 • Je zorgt voor een goede overdracht van de projectresultaten naar beheer
  Je rapporteert aan de business projectleider;
  Eisen
  -Minimaal in het bezit van een HBO diploma op het gebied van Bedrijfskunde, Information Management en/of Bestuurskunde.
  -Minimaal WO werk- en denkniveau. (KO)
  -Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met applicatievervangingstrajecten. (KO)
  -Ervaring met Prince 2.
  -Ervaring met (lean) procesmanagement.
  -Ervaring met beheer in ICT-organisaties (ASL, BiSL, ITIL).
  -Beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.
  -Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager opgedaan op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners. (KO)
  -Ervaring met Europese informatievoorziening aanbestedingsprojecten binnen de (lokale) overheid. (KO)
  -Ervaring met het aansturen van projecten vanuit de inhoud en niet alleen op basis van procedures.
  -Minimaal 5 jaar ervaring met het afstemmen van gewijzigde/ nieuwe werkprocessen met stakeholders. (KO)
  -Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het aansturen van agile (scrum) projecten. (KO)
  -Ervaring met IV of ICT projecten binnen het facilitair domein (bij voorkeur met wagenparkbeheer).


Van geïnteresseerde en passende kandidaten zien wij graag een korte motivatie , voorzien van een up-to-date CV tegemoet. Verzoek is om eveneens het gewenste tarief, geplande vakanties en / of cursusdagen en de beschikbaarheid in de reactie te vermelden.
System integrator1710-021
Rol: Systems integrator
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amersfoort
Start: 1-11-2017
Uren per week: 36 uren pw
Duur van de inzet: 8 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Amersfoort zoeken wij een Systems Integrator.Wat ga je doen?
Je zal ingezet worden op het project Rationalisatie HR interfaces. Dit project realiseert een HR-basis informatie dienst als vervanging van een bestaande op tekstbestanden gebaseerde data uitwisseling/integratie oplossing. De web services en integratiepatronen die dit project realiseert worden door jou gebouwd, en mede ontworpen (daar waar het nieuwe integratiepatronen betreft). De specificaties hiervan zijn de verantwoordelijkheid van de onderneming. Er zijn verschillende partijen betrokken bij het afstemmen en opstellen van deze specificaties, en dit gebeurt op een iteratieve manier. Validatie(s) van een web service ontwerp (-iteratie), en de uiteindelijke acceptatie voor realisatie zijn onderdeel van het testproces, en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de (bron- en doel)systeem beheerders, systeem key users en het project team.

De web services op de ESB vormen samen met de applicatie services van de leverende- en ontvangende systemen een informatieketen, die goed afgestemd moet zijn om betrouwbaar zijn werk te kunnen doen. Het testproces start bij het ontwerp van deze web services, en bevat zowel functionele als technische componenten. Het testproces eindigt bij de finale acceptatie van de opgeleverde web services op productie en overdracht naar beheer, wat door een externe partij wordt uitgevoerd. Jouw rol is ook dit proces inhoudelijk te begeleiden waar nodig.

Binnen het IT Concernstaven domein is het werken met een Enterprise Service Bus relatief nieuw. Dit betekent dat het opbouwen van kennis in de organisatie onderdeel van de werkzaamheden is. Het is een uitdagende klus, waarin met veel partijen samengewerkt moet worden, en de organisatie geholpen moet worden om op een nieuwe manier te gaan werken. Leren en verbeteren zijn hierin belangrijke activiteiten die mede vanuit het project gefaciliteerd zullen worden.Als IBM Integration Bus developer vallen de volgende activiteiten onder jouw verantwoordelijkheid
 • Deelname aan projectoverleg;
 • Meedenken en adviseren in het onderwerpen van integratie- en aansluit patronen voor de specifieke klantsystemen op de HR informatiedienst
 • Valideren van service definitions die door de informatie analisten in het project worden opgeleverd;
 • Opstellen en onderhouden van service outlines van de te bouwen mediations en deze afstemmen met het team, opdrachtgever en klanten;
 • Onderhouden van de CDM definities die nodig zijn voor de verschillende transformaties;
 • Bouwen van mediations op basis van de services descriptions, dit doe je op een eigen ontwikkelomgeving;
 • Unit testen van de mediations in overleg met de testcoordinator;
 • Oplossen van bugs;
 • Verwerken van changes;
 • Bewaken van planning;
 • Actieve en proactieve bijdragen aan het continu verbeteren van je team en het voortbrengingsproces van mediations;
 • Afstemmen met het Competence Center Integratie van de onderneming.
  Waar ben je goed in?
  Om succesvol te zijn moet je over een aantal eigenschappen beschikken:
 • HBO/WO werk- en denkniveau (technische opleiding is een pre);
 • Meer dan 3 jaar ervaring met het bouwen van mediations;
 • Aantoonbare ervaring met het vertalen van gespecificeerde interface mappings naar XSLT transformaties
 • Kennis van het met XPath expressies bevragen van XML documenten
 • Diepgaande kennis van XML/XSD/WSDL/SOAP en gerelateerde technologieën
 • Ervaring met het top down / contract driven ontwikkelen van services
 • Kennis van JMS en Publish/Subscribe integratiepatronen
 • Kennis van Request/Response integratiepatronen
 • Ervaring met het ontwerpen en vervaardigen van mediations op IBM Integration Bus 10
 • Ervaring met het vervaardigen van Websphere mediations op IBM Websphere Enterprise Service Bus V7.5, is een pre
 • Kennis van en ervaring met het gescript configureren en opleveren van ESB mediations
 • Kennis van en ervaring met Unittesten van mediations middels Apache Jmeter en/of SoapUI
 • Kennis van en ervaring met GIT en BitBucket
  Je hebt beschikking over de volgende kenmerken:
 • Analytisch sterk;
 • Conceptueel kunnen meedenken en adviseren in het ontwerpen resp. implementeren van nieuw te ontwikkelen integratiepatronen;
 • Communicatief sterk en je kunt goed samenwerken met alle disciplines binnen het project;
 • Doorzetter en je laat je niet snel van de wijs brengen;
 • Een pragmatische en creatieve inslag, maar wel altijd met oog voor kwaliteit;
 • De drang om altijd te blijven verbeteren;
 • Daadkracht en besluiten durven nemen;
  Politieke sensitiviteit en daar naar handelen.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Applicatie beheerder1710-018
Rol: Applicatie beheerder E-Suite
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Rotterdam
Start: zsm
Uren per week: 16/32 uren p.w.(in overleg)
Duur van de inzet: 6 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Rotterdam zoeken wij een Applictie beheerder E-SuiteRol, taken & verantwoordelijkheden
Een specialist is nodig voor het verrichten van analyse, inrichtings- en beheerwerkzaamheden ten behoeve van de e-Suite. Analyse
De behoefte van de gebruikers vertaal je, in overleg en met ondersteuning van richtlijnen, naar functionele oplossingen binnen de systemen en je geeft (on)gevraagd advies.
Je kan werkprocessen analyseren en vertalen naar een in te richten systeemproces en webformulier. Dit alles kan je documenteren in de vorm van zowel een Globaal als Functioneel Ontwerp. Doorontwikkelwensen van gebruikers weet je te beoordelen op relevantie en prioriteit. Indien noodzakelijk kan je deze verwoorden in een wijzigingsverzoek. Je toetst procesontwerpen aan de kwaliteitsstandaarden en de match met het generieke model.
Analyse en advisering (fit-gap) over mogelijkheden om werkprocessen en daarbij gebruikte applicaties over te zetten naar de e-Suite, inclusief uiteenzetting van mogelijke oplossingsrichting.Inrichting
Je richt in de e-Suite zowel de web-formulieren als de processen in. Hierbij gebruik makend van richtlijnen en ontwerpkaders.
Indien nodig ontwerp je nieuwe generieke procesbouwblokken ter aanvulling op de al aanwezige referentieprocessen. Ook de inrichting en documentatie ervan neem je voor je rekening.
Je voert collegiale reviews uit van door collega's ingerichte processen. En beoordeelt en adviseert over opgestelde functionele en globale ontwerpen. Functionele en gebruikersacceptatietesten bereidt je voor, voer je uit en begeleid je richting collega's en business.
Voor wijzigingen voer jij de acceptatietesten uit of coördineert deze en rapporteert de uitkomsten aan de proceseigenaar en/of projectmanager.Beheer
Je bent in algemene zin verantwoordelijk voor het functioneren, het begeleiden van gebruikers en het (doen) onderhouden van de functionaliteiten van de e-Suite. Je biedt ondersteuning aan gebruikers met als doel een correct en doelmatig gebruik van de e-Suite. Je ontvangt storingsmeldingen, lost deze op of zet deze door. Ook bied je gebruikersondersteuning door individuele uitleg te geven over het gebruik van de e-Suite in het werkproces.
Je bewaakt de procesarchitectuur en de bijbehorende generieke koppelvlakken en hebt een goed overzicht in de keten.
Je ontwikkelt en onderhoudt kennis van methoden en technieken en past deze toe t.b.v. kwaliteitsborging.
Op nieuwe releases van de e-Suite voer je een functionele acceptatietest uit. Indien nodig, verzorg je trainingen en instructies / handleidingen voor gebruikers en functioneel beheerders.Gevraagde kennis en ervaring
 • Opleidingsniveau: MBO (HBO is een pre);
 • Werk- en denkniveau : HBO;
 • Ervaring in een vergelijkbare functie, liefst bij overheden of vergelijkbare instellingen;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met zaakgewijs werken en zaaksystemen;
 • Gecertificeerd door Atos als editor-specialist van de e-Suite (geldt als knock out);
 • Ervaring met het opstellen van proces ontwerpen en functionele documentatie;
 • Je hebt kennis van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en bent in staat relevante kennis bij experts te halen;
 • Kennis van ITIL is een pre;
  Kennis van testprocessen is een pre.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.