Datapool

Sinds 1978 dé intermediair tussen zelfstandige ICT-professionals en opdrachtgevers.

Datapool matcht kennis, kunde én persoonlijkheidskenmerken aan een opdracht. Freelance, vast of in een tijdelijk dienstverband.

Datapool ondersteunt en ontzorgt op het gebied van financiële en fiscale verplichtingen. Wij beschikken over actuele kennis van de verschillende arbeidsvormen en de geldende wet- en regelgeving, ook op fiscaal en juridisch gebied.

Datapool maakt werken makkelijk!

Powercenter specialistJO16934
Rol: Powercenter specialist
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Rotterdam
Start: zsm
Uren per week: 32 / 40 uren p.w.
Duur van de inzet: Nader te bepalen met opdrachtgever
Uiterste reactie datum: zsm
Tarief indicatie: Marktconform

Voor een van onze opdrachtgevers in Rotterdam, zoeken wij een Powercenter specialist.

Algemene taken en verantwoordelijkheden:
Het vertalen van de informatiebehoefte naar succesvolle data-oplossingen, onder andere door gebruik te maken van de ETL-technologie (Informatica Powercenter). Dit alles in teamverband middels de Agile Scrum werkwijze.
Daarnaast wordt van de Informaticaconsultant verwacht mee te werken aan de ontwikkeling en positionering van de BI- en data-dienstverlening. Deze dienstverlening is ter ondersteuning van verschillende  bedrijfsprocessen.

Specifieke taken en deliverables in deze rol:
 • Het maken van uren/ kosteninschattingen (samen met een Productowner) en het uitvoeren van informatieanalyses / impactanalyses;
 • Ontwikkelen van templates voor het genereren van herhaalbare data integratie stromen;
 • Realiseren van data integratiestromen op basis van de gemaakte templates;
 • Realiseren van complexe, niet te genereren, data integratiestromen;
 • Software opleveren voor promotie;
 • Documenteren van gerealiseerde datastromen;
 • Begeleiden junior ontwikkelaars;
 • Begeleiden acceptatietest;
 • Het ondersteunen en adviseren van teamleden voor de ETL-bouw en front-end-bouw;
 • Het actief bewaken van modelkeuzes van teamleden en zo nodig actie hierop nemen.

Kennis en ervaring:
 • HBO/WO werk- en denkniveau (aantoonbaar)
 • Ervaring met het genereren van Powercenter mappings (mapping architect voor Visio) harde eis
 • Kennis van SQL en Unix scripting harde eis
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal.
  Minimaal 5 jaar ervaring met Informatica Powercenter ontwikkel trajecten (PowerCenter Data Integration (10) Developer, bij voorkeur Specialist Certification);
 • (Enige) ervaring met Informatica Data Quality ontwikkel trajecten pre
 • Ervaring met dynamic mappings pre
 • Kennis van databases harde eis, specifiek Oracle pre
 • Hands on mentaliteit, flexibel, communicatief sterk, teamplayer en klantgericht;
 • Ervaring met een Agile Scrum werkwijze is een pré;
 • Kennis van en ervaring met front-end tooling (zoals SAP Business Objects) is een pré;
  Kennis van methoden en technieken t.b.v. de analyse van de bedrijfsprocessen en het doen van verbetervoorstellen bij competenties


Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Licentie ManagerJO16933
Rol: Licentie Manager
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Utrecht
Start: zsm
Uren per week: 32 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 mnd indicatief (naar verwachting echter duur 1 jaar)
Uiterste reactie datum: zsm
Tarief indicatie: Marktconform

Voor een van onze opdrachtgevers in Utrecht, zoeken wij een ervaren Licentie manager.

Doel van de functie
Zorgdragen voor het inrichten van licentiemanagement en -beheer en een optimalisatie van bestaande licentie contracten. Opzetten van een bewaking voor
een optimale uitvoering van hetgeen in de contracten overeengekomen is, binnen de gestelde kaders, op een zodanige wijze dat de kosten, continuïteit en
kwaliteit van de licenties die worden geleverd overeenkomstig de gemaakte afspraken zijn. Tevens de bewaking inrichten zodat deze compliant is aan de
afspraken uit de contracten. Het begeleiden van eventuele audits Het ingerichte licentiemanagement is uiteindelijk verantwoordelijk voor de archivering van
de fysieke software en de bijbehorende documentatie.

Resultaat
Met het inhuren van een tijdelijke licentiemanager willen we de volgende resultaten bereiken:
1.Opzetten van licentiemanagement waarmee we de transitie naar de nieuwe leveranciers kunnen opvangen.
2.Ingericht SAM ITIL proces
3.Ingerichte tool (Topdesk) waarmee licentiebeheer en –management kan worden uitgevoerd
4.Benodigde wijzigingen in de gebruikte en te gebruiken licenties realiseren en wel op zodanige wijze dat het gewenste niveau van dienstverlening gerealiseerd
kan worden tegen zo laag mogelijke kosten.
5.Opstellen prognoses ten aanzien van het gebruik van de licenties en analyseert deze. En mogelijk maken dat de toekomstige licentiemanager onze klant kan
faciliteren bij gevraagde, nieuwe of gewijzigde dienstverlening of inkoopvolumes in de licentiecontracten.
Resultaatgebieden en taken van het ingerichte licentiemanagement zullen straks zijn:
Licentie compliance
-het doorgronden van de complexe licentieregels van  de huidige licenties
-in kaart brengen van de huidige risico’s t.a.v. softwaregebruik.
-Bijdragen aan besturing, bewaking en evaluatie van compliance met licentieovereenkomsten
-Bijdragen aan, en toetsen van maatregelen voor, borging van compliance met licentieovereenkomsten.
-Informeren van stakeholders, m.n. in de operatie, over licentieovereenkomsten
-Ontwikkelen van ideeën om compliance met softwareovereenkomsten te borgen
-Signaleren van wijzigende omstandigheden en bepalen van de impact op compliance met licentieovereenkomsten

Licentiebudget
Begroten, besturen, bewaken en evalueren van het budget voor compliance met licentieovereenkomsten

Audits
Faciliteren van interne en externe audits van compliance met licentieovereenkomsten

Contractuitvoering
Beheert samen met Inkoop de in- en verkoopvoorwaarden en implementeert, begeleidt en controleert samen met de operationele teams van W&I de juiste uitvoering van de
contracten door alle betrokken partijen, teneinde een optimale en correcte uitvoering van de overeengekomen afspraken te waarborgen. Het afsluiten van de contracten
wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Inkoop

Bewaking
Bewaakt de kosten, continuïteit en kwaliteit van de licenties die worden geleverd, op basis van duidelijke normen en stuurt bij in geval van afwijkingen. Analyseert eventuele
problemen, knelpunten of escalaties in relatie tot de afgesloten contracten en neemt binnen de afgesproken kaders de nodige maatregelen ter oplossing. Neemt een pro
actieve houding aan ten aanzien van het gebruik van licenties en signaleert pro actief bij over en onderschrijding van de afgesproken volumes

Verbetervoorstellen
Doet gevraagd en ongevraagd voorstellen voor verbetering op de bestaande werkmethoden, contracten, dienstverlening of nieuwe vormen van dienstverlening binnen de
kaders van de overeenkomsten, teneinde efficiency verhoging en kostenverlaging te realiseren.

Rapportage dienstverlening
Draagt zorg voor tijdige en week- en maandrapportages omtrent de afname of verrichte dienstverlening van leveranciers en verzorgt ad-hoc rapportages teneinde alle
aspecten van de uitvoering van hetgeen in de contracten overeengekomen is te kunnen controleren en verantwoorden.

Communicatie
Draagt zorg voor een adequate communicatie over contractuele afspraken richting de organisatie.
Functie eisen van de in te huren licentiemanager
De nadruk van deze opdracht ligt met name op het inrichten van het licentie management met een ITIL insteek en een ingericht SAM proces om de voorraad van de licenties te
beheren en bewaken. Dit betreft een tijdelijke functie totdat de tooling is geïmplementeerd en dat er een nieuw proces is ingericht om de licenties beter te kunnen inkopen, plaatsen en beheren. Incl. het laten  opbouwen van licentie-expertise die nodig is binnen het SAM-proces

Benodigde Kennis:
ITIL V3 en overige operationele ITIL processen
ITIL SAM proces

 • Functie-eisen:

HBO werk- en denkniveau
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als licentiemanager.
 • Goede kennis van het Software Asset Management vakgebied (minimaal 5 jaar ervaring)
 • Ervaring met SAM tool implementaties in TopDesk
 • Ervaring met SAM tool implementaties zoals Snow of Flexera is een pré
 • Ervaring met het uitvoeren van verschillende SAM gerelateerde projecten, zoals software audit coördinatie, SAM tool selectie, opzetten van SAM policies & processen, SAM maturity assessments, etc.
 • Goede kennis van verschillende licentie metrieken van grote software publishers zoals Microsoft, SAP, Oracle, IBM is een pré en het liefst gespecialiseerd in niche markten zoals overheid of instellingen


Tot slot: Voor het doen van de aanbieding aan de opdrachtgever dienen wij een tweetal referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd.
Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Senior Ontwikkelaar DocumentumJO16932
Rol: Senior Ontwikkelaar Documentum
Type inzet:Tijdelijke inzet
Locatie: Regio Utrecht
Start: z.s.m.
Uren per week: 32 / 40 uren per week
Duur van de inzet: 12 maanden met optie op verlenging
Uiterste reactie datum: z.s.m.
Tarief indicatie:Marktconform

Voor een van onze opdrachtgevers in de regio Utrecht zoeken wij (met spoed) een Senior Ontwikkelaar Documentum.

Onze opdrachtgever zoekt een Senior Ontwikkelaar met ruime ervaring voor haar Enterprise Content Management systeem (ECM). De gezochte kandidaat heeft ruime ervaring met de applicaties Documentum en dan in het bijzonder D2 in relatie tot Brava Viewer en MyInsight. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een oplossing voor het digitaal kunnen verwerken en archiveren van (digitaal) aangeleverde opgaven voor een mutaties.

Wat ga je doen?
1. Onderzoekt samen met o.a. de informatieanalist de uit te voeren wijzigingen aan de applicatie.
2. Aanpassingen afstemmen binnen het team.
3. Samenwerking opzoeken binnen de organisatie om het werk succesvol uit te voeren.
4. Zelfstandig de applicaties aanpassen en in de ontwikkelomgeving testen.
5. Applicatie issues en storingen onderzoeken en oplossen.
6. Bijdrage leveren aan de ontwikkeling en toepassing van Continuous Integration builds and deployment pipelines indien dat gevraagd wordt.
7. Bijdrage leveren aan de ontwikkeling en toepassing van Continuous Delivery, Agile development en DevOps indien van toepassing.
8. Doet voorstellen ter verbetering en draagt ICT-oplossingen aan over ICT-vraagstukken.
9. De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers.
10. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk.


Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV (maximaal 5 pagina’s in het Nederlands) voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.